Jak rozdělujeme pyrotechniku

Dne 4. 9. 2015 nabyly účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Kategorie pyrotechnických výrobků

F1 - prodej od 15-ti let (pokud není na návodu uvedeno jinak)

F2 - prodej od 18-ti let (pokud není na návodu uvedeno jinak)

F3 - prodej od 21-ti let (pokud není na návodu uvedeno jinak)

T1 - prodej od 18-ti let (pokud není na návodu uvedeno jinak)

P1 - prodej od 18-ti let (pokud není na návodu uvedeno jinak)