Technické informace

Povolení

Naše společnost Vám zdarma obstará veškerá povolení. Jedná se zejména o povolení městských a obecních úřadů (popř. úřadů městských čtvrti nebo magistrátů), ohlášení městské policii, nahlášení hasičskému sboru města (čtvrti), povolení vjezdu obslužných vozidel.
Vzhledem k časové náročnosti získávání těchto povolení je nutné, abychom znali termín konání akce a přesné požadavky klienta v dostatečném předstihu.
V případě potřeby zajistíme asistenci hasičského, policejního a záchranného vozidla.

Pozemek

Pozemek bude po skončení akce řádně prohledán, vyčištěn od pyrotechnických zbytků a předán majiteli v původním stavu (předání může proběhnout za účasti městské policie).
Na místo konání ohňostroje je nutné umožnit vjezd našim vozům.