Rady a Tipy

Pokud se rozhodnete zábavní pyrotechniku nakupovat, dbejte hlavně na to, aby na výrobku bylo vyznačeno datum spotřeby a kategorie výrobku. Na různých tržištích se můžete setkat s neoznačenými výrobky nebo s výrobky patřícími do čtvrté kategorie. Tyto výrobky v zájmu vlastního zdraví nikdy nekupujte.

Na každém výrobku by měl být uveden také návod k použití v českém jazyce. Tento návod se snažte vždy dodržovat, zejména bezpečnou vzdálenost. Pokud efekt nevybuchne, nesnažte se k němu hned přiběhnout a kontrolovat jej. Nikdy jej nerozebírejte.

Spousta „kutilů nebo pyromanů“ se snaží sestavovat vlastní ohňostroje. Je to možné, a za dodržování bezpečnosti a opatrnosti celkem bezpečné, ale je pro to potřeba dobře znát výrobky a délky trvání jednotlivých efektů. Vždy je však lepší sestavení ohňostroje přenechat odborné firmě. Dnes je možno zakoupit také již hotové ohňostroje k vlastnímu odpalu.